inside
Zákony a normy
Hände auf Laptop-Tastatur

VDI 6036 Nové předpisy pro upevnění radiátorů

VDI 6036. Významný pokrok v oblasti spolehlivosti a bezpečnosti.

V případě hmotných škod nebo úrazů osob mohou být nějakým způsobem dotčeny všechny zúčastněné firmy a osoby. Kvůli lepšímu právnímu zajištění účastníků navrhlo Sdružení německých inženýrů směrnici VDI 6036 pro upevnění otopných těles. Ta má podpořit projektanty a odborné řemeslníky při výpočtu možného dodatečného zatížení otopných těles, aby maximální spolehlivost a bezpečnost byla do budoucna zajištěna.

Inovativní technika upevnění, která zcela splňuje požadavky normy VDI 6036.

Společnost Kermi zaměřila svůj systém upevnění na vysokou nosnost, optimální stabilitu a maximální bezpečnost. Tento systém byl kompletně vyvinut uvnitř firmy – pomocí know-how
získáného na základě odborných zkušeností po několik desetiletí. Zcela konformní s předpisy VDI 6036. Zahrnuto bylo i riziko nesprávného používání a díky tomu poskytuje více klidu a jistoty rovněž projektantům a odborným řemeslníkům.

Trvalá stabilita – nezbytná podmínka pro adekvátní bezpečnost v reálných podmínkách.

Otopná tělesa jsou každodenně vystavena fyzickému kontaktu. V bytě, na pracovišti, ve školách, na nádražích, letištích, ve vstupních halách . . . V reálných případech je naprostým pravidlem jejich používání k jinému než vlastnímu účelu. Často dochází k nedbalosti nebo dokonce záměrně nesprávnému použití. Od neškodného opírání o horní hranu otopného tělesa přes dětské hraní, při němž si děti na těleso sedají nebo po něm lezou, až po zatížení způsobené davem lidí při ukončení společenských akcí nebo dokonce požárním poplachu. V extrémním případě by se mohlo otopné těleso uvolnit a svou hmotností způsobit značnou škodu. Do jaké míry riziko škody v daném případě hrozí, závisí ve značné míře na konstrukci, nosnosti, stabilitě a bezpečnosti upevnění otopného tělesa.

VDI 6030 Nové teplo

Dobré důvody pro modernizaci

Citelně více komfortu a pohody:

Již žádné nedostatky pohodlí, jako je vyzařování chladu nebo chladné padající proudění.

Nový design a moderní vzhled:

Hojné množství moderních radiátorů nabízí téměř neomezenou rozmanitost zařízení s multifunkčním využitím.

Bezpečné a s dlouhou životnosti:

Moderní radiátory nabízí novou kvalitu a bezpečnost.

Úsporné, zdravé a čistotné:

Nízkoenergetická technika nabízí kromě úspor také zdravou míru pohodlí díky vyrovnanému prostorovému klimatu v místnosti.

Cenový nárůst pro nemovitosti:

Modernizace s novými radiátory vede k růstu ceny, především u starších domů.

Další informace k tomuto tématu naleznete na stránkáchwww.thermische-behaglichkeit.de nebo v připravených PDF souborech ke stažení.

Brožury

 

VDI 3805

VDI 3805 stanovuje strukturu produktových dat v rámci celého TGA a otvírá tak uživatelům softwaru prostřednictvím výrobců přístup k aktuálním údajům o produktech v oblasti technických vlastností produktů, ale také ke geometrickému zobrazení v programech CAD.

Výdaje za radiátory

List 1 (říjen 2011) = výměna produktových dat v podkladech TGA
List 6 (květen 2004) = výměna údajů produktu u radiátorů TGA

Kermi se angažuje již začátkem devadesátých let v práci na směrnicích BDH, popř. VDI, v souvislosti s normováním základních údajů produktech. Se zavedením datových záznamů o radiátorech BDH dokázali výrobci a plánovači realizovat výrazné úspory v projektové práci a zvýšit kvalitu podrobných popisů. Během triumfálního pochodu plánů založených na CAD byl datový záznam BDH nahrazen datovým formátem VDI 3805. Na vývoji této moderní datové směrnice se společnost Kermi podílela. V současné době existuje na poli sanita-vytápění-klimatizace více než 20 datových listů VDI 3805 pro různé skupiny zboží ( www.vdi.de/3805 ).

VDI 3805 umožňuje výrobcům sanity, vytápění a klimatizační techniky v různých oborech rychle a nebyrokraticky připravit ve vysoké kvalitě produktová data pro řadu softwarových programů. Projektanti tak mají ve svých softwarových programech k dispozici aktuální údaje pro velké množství dodavatelů. To zvyšuje kvalitní a bezpečné plánování. Win-win efekt pro celou branži a pro naše zákazníky. V dalších letech očekáváme triumf normy VDI 3805 v mezinárodním obchodě. Také zde je norma VDI 3805 ten správný instrument.

Kermi poskytuje aktuálně data pro 4 skupiny zboží ve 3 jazycích podle normy VDI 3805. Na podstatném mezinárodním rozvoji katalogů VDI 3805 se již nyní pracuje.

Návrhy pro zlepšení

Zde několik zlepšení dat VDI 3805 oproti datovým záznamům BDH 2.0

  • zobrazení řady modelů se může řídit podle priority, to znamená, že žádané modely stojí na nejvyšší příčce
  • zlepšuje se správa verzí, tzn. nové datové záznamy již nepřepisují staré projekce
  • veškeré výkonové údaje jsou ukládány v souladu s EN 442 do normovaných hodnot dle 75/65/20
  • je možné vložit způsoby připojení a přiřadit minimální výkony
  • k dispozici jsou geometrické údaje, např. rozměry, údaje o připojení, poruchové prostory
  • přiřazení k dalším listům VDI-3805 je možné: např. radiátory k armaturám
  • inteligentní datové struktury umožňují přesný výběr příslušenství
  • VDI 3805 podporuje moderní datové formáty, jako je Datanorm, STLB Bau, EAN
  • je možné přiřadit obrázek
  • datový záznam VDI je jedním z řešení TGA, které umožňuje jednotné datové struktury v rámci celé TGA

Kermi datové záznamy VDI 3805

První verze radiátoru normy VDI s technickými a geometrickými údaji stojí již k dispozici.

Možnosti zakoupení

Listy VDI 3805 je možné objednat přes vydavatelství Beuth Verlag, Berlín, www.beuth.de .
Další informace na http://www.vdi3805.eu/

Prohlášení o vlastnostech CE