inside

Správní budovy

Ve správních budovách jsou požadavky na systémy vytápění a klimatizace velmi rozdílné. Na jedné straně velké vstupní haly s vysokým počtem návštěvníků. Na druhé straně malé kanceláře, v nichž se celý den soustředěně pracuje. A nakonec ještě zasedací místnosti a zázemí, které se využívají nepravidelně. Zde je nutné vytvořit pro všechny tyto prostory řešení, které umožňuje individuální regulaci teploty v místnosti a větrání. A to pokud možnost se sladěným systémem, který efektivně kombinuje vytápění, ohřev vody a větrání místností.

Praktické, reprezentativní a výkonné

Integrované projektování pozemních staveb a techniky budov je základem pro nákladově efektivní zásobování správních budov teplem. Jde o vytvoření příjemného vnitřního prostředí pro pracovníky i návštěvníky. A to co nejvíce hospodárně. A to nejen pokud jde o provozní náklady na energii pro vytápění; již i investice se musí vejít do plánovaného rozpočtu. Promyšlená technika zde šetří čas i peníze při projektování, instalaci i údržbě.

  • individuální regulace: vytápění i chlazení lze pro každou kancelář regulovat zvlášť
  • příjemné vnitřní klima: v každé roční době – pracovníci i návštěvníci vnímají příjemné vnitřní klima zcela v souladu se směrnicemi na pracovišti
  • integrace: snadná integrace veškerých komponent do existujících řídicích systémů techniky budovy  
  • poměr cena-výnos: investiční náklady jsou v přijatelném poměru k přínosu 
  • nízké provozní náklady: nízká spotřeba energie díky efektivnímu principu fungování, díky tomu nízké náklady na údržbu  
  • příjemná atmosféra: atraktivní design pro prostory jako vstupní haly, konferenční sály apod.
  • bez škodlivin: jak u použitých materiálů, tak při provozu
  • ochrana životního prostředí/recyklace: jak při výrobě, tak také při provozu se všechny komponenty vyznačují minimálními emisemi CO2a uhlíkovou stopou

Dobře naplánováno, perfektně vyřešeno

Promyšlený rozvod tepla má rozhodující význam pro energeticky úsporný rozpočet správních budov. Spolehněte se proto na inovativní technologii, od prvních projektových studií přes dokončení až po provoz a údržbu. U novostaveb stejně tak jako při rekonstrukcích a přestavbách.

Konvektor Kermi

Konvektor. Kompaktní, elegantní otopné těleso, ideální před vysokými okny.

Otopná stěna Kermi

Otopné stěny. Mimořádný tepelný výkon, krátká doba ohřevu a přesná regulace. Dodává se rovněž jako atypické řešení pro jakoukoli stavební situaci.

Podlahové & stěnové vytápění x-net

Plošné temperování. Vytápění i chlazení, které není vidět, pro jakékoli požadavky pomocí podlahového a stěnového vytápění x-net.

Desková otopná tělesa Kermi therm-x2

Desková otopná tělesa therm-x2. Patentovaná technologie x2 zvyšuje energetickou účinnost i tepelný komfort.