inside

Sportoviště

Ve sportovních halách a volnočasových zařízeních jsou nezbytné dobře fungující systémy vytápění
i větrání.
Velikost haly, občasné využívání systémů, požadavky na bezpečnost techniky a různé způsoby využívání vyžadují řešení, která jsou navržena speciálně pro tyto požadavky. To zvládnou jen systémy, jejichž komponenty jsou schopny perfektní souhry. Vytápění sportovních hal probíhá ve zcela zvláštních podmínkách. Stěny hal musí být například do dvou metrů výšky nad podlahou ploché a uzavřené, aby se předešlo úrazům
při sportu. Rovněž je třeba zajistit odolnost vůči hodu míčem. Kromě toho musí být otopné systémy schopné rychlé reakce, aby se dalo flexibilně dosahovat teploty prostředí vhodné pro momentální způsob využití.

Jedna nula pro optimální vnitřní klima

Ve sportovních halách jsou nezbytné dobře fungující systémy vytápění i klimatizace. A projektanty
i provozovatele staví před mimořádné úkoly. Velikost haly, občasné využívání systémů, požadavky
na bezpečnost techniky a různé způsoby využívání vyžadují řešení, která jsou dimenzována speciálně
na tyto požadavky. To zvládnou jen systémy, jejichž komponenty jsou schopny perfektní souhry.

  • snadné čištění: žádné skryté hrany, rohy, štěrbiny a otvory, a to ani v místech upevnění
  • rychlá reakce: krátká doba ohřevu a ochlazení – dále šetří náklady na energii a zvyšuje komfort
  • bezpečnost: v souladu s normami BAGUV/UVV bez ostrých hran a příslušným poloměrem zaoblení
  • robustnost: nejvyšší kvalita materiálu i výroby, bezpečnost proti hodu míčem zajištěna
  • žádné požadavky na prostor: neomezuje se možnost využívání podlah a stěn
  • bez škodlivin: jak u použitých materiálů, tak při provozu
  • nízké provozní náklady: nízká spotřeba energie díky efektivnímu principu fungování, díky tomu nízké náklady na údržbu
  • ochrana životního prostředí/recyklace: jak při výrobě, tak také při provozu se všechny komponenty vyznačují minimálními emisemi CO2a uhlíkovou stopou

Energetická účinnost: hra s mnoha proměnnými

Dvě sportovní haly nebo volnočasová zařízení, které jsou identické? Ty patrně neexistují. Ačkoli se požadavky někdy zdají být podobné, řešení pro opravdu efektivní systém vytápění a větrání může být vždy pouze individuálně řešený.

Podlahové & stěnové vytápění x-net

Plošné temperování. Vytápění i chlazení, které není vidět, pro jakékoli požadavky pomocí podlahového a stěnového vytápění x-net.

Desková otopná tělesa Kermi therm-x2 Hygiene

Desková otopná tělesa therm-x2. Patentovaná technologie x2 zvyšuje energetickou účinnost i tepelný komfort.

Otopná stěna Kermi

Otopné stěny. Mimořádný tepelný výkon, krátká doba ohřevu a přesná regulace. Dodává se rovněž jako atypické řešení pro jakoukoli stavební situaci.