inside
Nemocnice s výrobky Kermi

Nemocnice

Pro mimořádně hygienické požadavky. V klinikách a v nemocnicích je spolehlivá a efektivní technika budov zcela nezbytná. Pouze stabilní vnitřní klima přizpůsobené konkrétnímu prostředí chrání jak citlivé lékařské přístroje, tak také pacienty a personál. V mnoha realizovaných objektech jsme již dlouhodobě prokázali efektivitu vytápění, klimatizace a zásobování teplou vodou. Zejména ve zdravotnictví se klade velký důraz
na bezprašné prostředí a v případě radiátorů na možnost rychlého a jednoduchého čištění. Proto nabízíme speciální koncepce, jak hospodárně a komfortně vyhovět příslušným požadavkům a místním hygienickým podmínkám.

Hygiena, bezpečnost a hospodárnost

Charite Berlín
Univerzitní klinika Hamburk

Kliniky a nemocnice jsou přísně strukturované podniky, které se musí spoléhat na svoji techniku budov. Proto je spolehlivost nejvyšší prioritou. Vysoké nároky jsou kladeny také na hygienu, bezpečnost
a hospodárnost.

  • snadné čištění: hygiena je prvním místě, proto žádné skryté hrany, rohy, štěrbiny a otvory, a to ani v místech upevnění
  • odolnost vůči dezinfekčním prostředkům: funkční bezpečnost a dlouhá životnost i po kontaktu s dezinfekčními prostředky
  • bezpečnost: v souladu s normami BAGUV/UVV bez ostrých hran a příslušným poloměrem zaoblení
  • robustnost: nejvyšší kvalita materiálu i výroby zajišťuje stabilitu
  • režim vytápění i chlazení: v závislosti na požadavcích, oboru a roční době
  • schopnost komunikace: možnost integrace do existujících řídicích systémů techniky budovy prostřednictvím sběrnicového systému
  • bez škodlivin: jak u použitých materiálů, tak při provozu
  • nízké provozní náklady: nízká spotřeba energie díky efektivnímu principu fungování, díky tomu nižší nebo žádné náklady na údržbu
  • ochrana životního prostředí/recyklace: jak při výrobě, tak také při provozu se všechny komponenty vyznačují minimálními emisemi CO2a uhlíkovou stopou

Pro mimořádné hygienické požadavky

Technické komponenty v klinikách, v nemocnicích a lékařských praxích jsou vystaveny velkým požadavkům a podléhají přísným zákonným normám. Zvláštní pozornost, pokud jde o bezpečnost, je zaměřena zejména na hygienické nároky a třídy požadavků na upevnění. Efektivní provoz je samozřejmě patrný zejména z důvodu vysoké potřeby tepla. 

Desková otopná tělesa Kermi therm-x2 Hygiene

Desková otopná tělesa therm-x2. Patentovaná technologie x2 zvyšuje energetickou účinnost i tepelný komfort.

Kermi Geneo quadris

Designové & koupelnové radiátory. Pro individuální uspořádání koupelny
a obytných místností.

Konvektor Kermi

Konvektor. Kompaktní, elegantní otopné těleso, ideální před vysokými okny.

Otopná stěna Kermi

Otopné stěny. Mimořádný tepelný výkon, krátká doba ohřevu a přesná regulace. Dodává se rovněž jako atypické řešení pro jakoukoli stavební situaci.