inside

Hotel

Energetická účinnost má v hotelu velký význam. Kdo si chce udržet náklady pod kontrolou, potřebuje
pro dlouhodobě spolehlivý provoz individuální řešení na míru. Kromě toho je stále důležitější udržitelná
a progresivní koncepce, jež se stává jedním ze skutečných hledisek mnoha hostů při výběru hotelu.

5 hvězdiček pro více komfortu a nižší spotřebu

Vybavit hotelové pokoje klimatizačními jednotkami klade mimořádné požadavky na jejich technologii. Je nutné rozlišovat velké místnosti jako jsou lobby, restaurace nebo sály, od místností s omezeným prostorem. Vsaďte v tomto případě na sortiment, který je dokonale sladěný pro nejrůznější požadavky.

 • individuální regulace: vytápění i chlazení lze pro každý pokoj regulovat zvlášť
 • příjemné prostředí: hosté i personál vnímají v každou roční dobu vždy příjemné vnitřní klima
 • integrovatelnost: snadná integrace veškerých komponent do existujících řídicích systémů techniky budovy
 • snadné čištění/hygiena: co možná nejvíce hladkých povrchů, žádné hrany, rohy, štěrbiny a otvory,
  a to ani v místech upevnění
 • nízké provozní náklady: nízká spotřeba energie díky efektivnímu principu fungování a nižší náklady
  na údržbu
 • bez škodlivin: jak u použitých materiálů, tak při provozu
 • příjemná atmosféra: atraktivní design je mimořádně důležitý pro místa jako vstupní haly, konferenční sály apod.
 • ochrana životního prostředí/recyklace: při výrobě i při provozu se všechny komponenty vyznačují minimálními emisemi CO2a uhlíkovou stopou

Komfort se setkává s efektivitou

Hospodárnost na jedné straně, krátká reakční doba a vysoký výkon na straně druhé – nedělejte kompromisy a spolehněte se na dokonale sladěný systém s přesným zaměřením na vytápění, komfort a estetiku.

Konvektor Kermi

Konvektor. Kompaktní, elegantní otopné těleso, ideální před vysokými okny.

Otopná stěna Kermi

Otopné stěny. Mimořádný tepelný výkon, krátká doba ohřevu a přesná regulace. Dodává se rovněž jako atypické řešení pro jakoukoli stavební situaci.

Desková otopná tělesa therm-x2 LineV-Plus

Desková otopná tělesa therm-x2. Patentovaná technologie x2 zvyšuje energetickou účinnost i tepelný komfort.

Designové radiátory Kermi Credo Half

Designové & koupelnové radiátory. Pro individuální uspořádání koupelny
a obytných místností.

Podlahové & stěnové vytápění x-net

Plošné temperování. Vytápění i chlazení, které není vidět, pro jakékoli požadavky pomocí podlahového a stěnového vytápění x-net.

Větrání místností Kermi x-well S370

Řízené větrání místností. Čistý vzduch a příjemné vnitřní klima v moderních domech.