inside

Poradenství pro vnitřní klima

Ať už jde o novostavby nebo rekonstrukce – společnost Kermi je kompetentní partner pro produktová řešení v oblasti vytápění, chlazení a větrání.
Ve slovníku pojmů vysvětlujeme nejdůležitější odborné pojmy a přinášíme tipy pro výběr výrobků od radiátorů po větrání místností.

Rádce

Poradenství pro větrání obytných místností

Který systém větrání je vhodný?

Ať už jde o rodinný nebo bytový dům, novostavbu nebo budovu po energetické rekonstrukci – řízené větrání místností zajistí čerstvý vzduch a zdravé vnitřní klima. Vhodné jsou buď centrální nebo decentrální větrací systémy. Tato stránka nabízí přehled o tom, jaké větrání se hodí pro jakou budovu, a měla by pomoci se správným výběrem.

Další informace o správném větrání obytných místností

Filtry řízeného větrání obytných místností jsou velmi důležité

Řízené větrání nepřetržitě zásobuje místnosti čerstvým vzduchem. Filtry pro venkovní vzduch a filtry pro odváděný vzduch mají při tom důležitou roli. Jakou kvalitu musí filtry mít? Jak často se musí filtry vyměňovat?

Další informace o filtrech pro řízené větrání obytných místností