inside
Bytový dům s výrobky Kermi

Bytový dům

Jednou ze základních potřeb člověka je potřeba bezpečí a jistoty, kterou lze najít ve svém vlastním domově. Tam se chceme především cítit příjemně. Bytové domy poskytují domov mnoha lidem. Aby tato nemovitost přinesla investorům ekonomický úspěch, kladou při její realizaci vysoký důraz na spolehlivost zajištění průběhu, standard kvality za dostupnou cenu stejně také na udržitelnost a nadčasovost stavby
s přesvědčivou energetickou účinností.

Nejvyšší kvalita a nadčasová funkčnost

Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům s výrobky Kermi

Požadavky a nároky v bytovém domě se od jedné bytové jednotky od druhé výrazně odlišují. V bytových domech nebo v bytech v osobním vlastnictví jsou důležité další faktory: technologie by měla obyvatelům umožnit využití budovy.

  • příjemné prostředí: moderní design, vhodný pro jakýkoli interiér
  • komfort: zvýšené pohodlí díky dvojí funkci vytápění i chlazení
  • rozšířené ovládání: připraveno pro používání funkcí Smart Home
    a digitální propojení do sítě pro ovládání např. pomocí smartphonu
  • nízké provozní náklady: nízká spotřeba energie díky efektivnímu principu fungování, díky tomu nízké náklady na údržbu
  • bez škodlivin: u použitých materiálů a rovněž při provozu
  • ochrana životního prostředí/recyklace: při výrobě i při provozu všechny komponenty vyznačují minimální emise COa uhlíkovou stopu
  • robustnost: dlouhá životnost a spolehlivé fungování

Nákladově efektivní zásobování teplem a teplou vodou

V bytových domech jsou požadavky a nároky obyvatel velmi rozdílné – pod jednou střechou mohou být malé či velké byty, jednotlivci nebo rodiny. Zde je nutné najít řešení přijatelné pro všechny obyvatele. Nejhospodárnějším řešením je sladěný systém, který efektivně kombinuje vytápění, ohřev vody a větrání místností.

Otopná stěna Kermi horizontální

Otopné stěny. Mimořádný tepelný výkon, krátká doba ohřevu a přesná regulace. Dodává se rovněž jako atypické řešení pro jakoukoli stavební situaci.

Casteo

Designové & koupelnové radiátory. Pro individuální uspořádání koupelny
a obytných místností.

Podlahové a stěnové vytápění x-net

Plošné temperování. Vytápění i chlazení, které není vidět, pro jakékoli požadavky pomocí podlahového a stěnového vytápění x-net.

Desková otopná tělesa therm-x2 LineV-Plus

Desková otopná tělesa therm-x2. Patentovaná technologie x2 zvyšuje energetickou účinnost i tepelný komfort.

Větrání místností značky Kermi

Řízené větrání místností. Čistý vzduch a příjemné vnitřní klima v moderních domech.