inside

Naše produkty

Vše pro zdravé vnitřní klima. Udržitelná výroba tepla, dlouhodobé ukládání tepelné energie, systematická regulace vytápění, účinný přenos tepla a řízené větrání místností. Každý z našich výrobků je sám o sobě konstruován s ohledem na vysokou hospodárnost, je výkonný, spolehlivě funguje, je vysoce kvalitní a splňuje současné nároky na design. Mnohonásobná optimalizace rozhraní mezi jednotlivými díly ještě dále výrazně zvyšuje účinnost celého systému. To, že všechny komponenty pocházejí od jednoho dodavatele, znamená další zvýšení kvality, jistoty při projektování a zaručuje efektivitu a úspory energie. Nejen u novostaveb, ale i při energetických rekonstrukcí stávajících staveb.