inside

KermiABC

 A 

Obecný certifikát o zkoušce stavebního dozoru (abP) je důkazem použitelnosti neregulovaných stavebních výrobků a typů v souladu se státními stavebními předpisy jednotlivých států a je na stavebním výrobku označen značkou shody (značka Ü).

 B 

Ať už v domácích či veřejnách prostorách, bezbariérový sprchový prostor v úrovni podlahy byl vždy první volbou. Realizace bezbariérové ​​sprchového prostoru podle DIN 18040 vyžaduje, aby byla na stejné úrovni jako sousední sanitární místnost a aby nebyla snížena o více než 2 cm. Podlahové krytiny musí být protiskluzové podle zkušební skupiny GUV-I 8527 B. Pro uživatele invalidních vozíků musí být u všech objektů ve sprchovém koutu zachována pohybová plocha 150 cm x 150 cm. U bezbariérových bytů postačuje minimální plocha 120 cm x 120 cm. Systémové desky Kermi splňují všechny tyto požadavky správnou montáží a výběrem vhodné desky.

Kermi používá pro všechny sprchové kouty vysoce kvalitní tvrzené bezpečnostní sklo podle EN 12150. To je extrémně odolné proti nárazům, ohybu a také vydrží tepelné zatížení. Pokud by přesto došlo k extrémnímu případu a skleněná tabule se poškodila, sklo se nerozštípne, ale rozpadne se na drobné části, srovnatelné s oknem automobilu. Nicméně při instalaci a používání sprchového koutu je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození skleněných hran.

 _ 
Dichtleiste LIGA Gleittür

Vodorovná těsnící lišta sprchových koutů Kermi zajišťuje, že se voda může při sprchování lépe odrazit zpět. Těsnicí lištu lze snadno demontovat a vyčistit při nízké teplotě v myčce nádobí. Lze ji také snadno vyčistit malým kartáčkem, případně i kartáčkem na zuby. Pokud by však byla potřeba nová, lze ji kdykoli zakoupit u našich prodejců. 

 D 

Ihned po instalaci sprchového koutu Kermi je ho nutné utěsnit silikonem. Kermi doporučuje před použitím sprchového koutu dobu schnutí silikonu 24 hodin po jeho instalaci. Je důležité, aby byl silikon plně vytvrzený a suchý. Na povrchu je doba schnutí jen asi 15-20 minut. Poté je hmota již suchá a je obtížné s ní dále pracovat. 
Silikon je během schnutí velmi citlivý na vodu. Během této doby vlhkost snižuje jak adhezní vlastnosti silikonu, tak i těsnost spáry. Během doby sušení je třeba upustit od všech činností ve sprchovém koutu a to i od čištění sprchového prostoru či leštění skel. Kromě své těsnící funkce přebírá silikon také statickou funkci a dodatečně stabilizuje sprchový kout.
 

 E 

Eloxování je název metody úpravy hliníku, při níž se k vytvoření oxidační vrstvy na materiálu používá elektrochemický proces. Tím vytvoří oxidový povlak na hliníku ochrannou vrstvu. To zvláštní je, že při eloxování není nutné na hliník nanášet další dodatečnou vrstvu. Eloxováním vzniká vrstva, která je vytvořena ze stávajícího hliníku. Hlavním důvodem eloxování je ochrana hliníku. Díky tomuto procesu se zvyšuje odolnost proti korozi a materiál zůstává krásný / pohledný po delší dobu. Eloxování vytváří tvrdou vrstvu odolnou proti opotřebení, která chrání hliník.

ESG-H je zkratka pro tvrzené bezpečnostní sklo (ESG), které bylo podrobeno zkoušce tepelným skladováním. ESG-H je dostupné na poptávku.

 F 

V oblastech, kde se pohybujeme bosí a zejména v mokrých prostorech jako je sprchový kout, je důležité zvolit protiskluzové dlaždice. Doporučují se protiskluzové dlaždice třídy 10. U systémové desky LINE je u obkladů možná instalační výška mezi 5 a 25 mm, u systémové desky POINT až 40 mm. Při pokládce dlažby je nutné použít obkladovou pomůcku, aby byl zachován minimální rozměr (mezera mezi okrajem dlaždice a krytem kanálu). Při instalaci systémové desky POINT by se mezi rám žlabu a dlaždici nesmí dostat žádný silikon, aby byl zajištěn sekundární odtok.

 M 
Lösung für Sitzbank in der Duschkabine

Sedadlo ve sprchovém koutu zvyšuje pohodlí při sprchování. Můžete se pohodlně sprchovat vsedě a v klidu si odpočinout. Možností je pohyblivé sedadlo, pevné sedadlo nebo vyzděná lavice. Všechny varianty lze snadno kombinovat se sprchovými kouty Kermi. Také zakázkové výrobky, jako např. s výřezem v pevném poli, lze také kdykoli realizovat pomocí speciální služby KermiEXTRA.

Kermi nabízí různé možnosti vzpěr, které zajišťují bezpečnou stabilitu sprchového koutu. Zda se použije T-stabilizátor, 90° nebo 45°stabilizátor, závisí na příslušné sérii a provedení. Při plánování výšky obkladů by měl být v ideálním případě zohledněn stabilizátor. Protože pokud musí být stabilizátor připevněn nad obklad, může to vést k problémům při montáži.

 N 

Velkorysé sprchové kouty jsou trendem v koupelně. Při výběru však musí být zkontrolováno, zda mohou být do koupelny také dopraveny. Úzké schodiště či dveře omezují na cestě do koupelny velikost  . Musí být zajištěno, že sprchový kout lze přepravovat po schodišti včetně obalu. 

Walk-In Lösung mit Tür nachgerüstet

U sprchových koutů Kermi WALK-IN existuje možnost sprchový kout uzavřít dveřmi. Podle stavební situace je to možné s otočnými dveřmi s pruhovým těsněním nebo s magnetickým těsněním. WALK-IN se stropní vzpěrou lze uzavřít pomocí kyvných dveří se speciálním napojovacím profilem.

 O 

Při obkládání sprchového prostoru je třeba vzít v úvahu několik věcí. Obklady by měly být výšší než samotný sprchový kout, aby bylo možné bez problémů připevnit stabilizátor. Obložený prostor by měly být větší než sprchový kout, aby obklady přesahovaly. Jen tak lze upevňovací panty na sklech sprchových koutů bez problémů nainstalovat.
Pro montáž sprchových koutů Kermi je důležité, aby obkládací a 
silikonovací práce byly dokončeny a silikon již dostatečně zaschl (čekací doba 24 hodin). Před instalací je třeba odstranit drsnější nečistoty, například lepidlo na dlaždice.

Dichtheit Duschkabine

Každý se může sám rozhodnout, jak těsný by měl být jeho vlastní sprchový kout Kermi. Přitom platí, že čím vyšší je bariéra, tím méně stříkající vody se dostane ven. Namontovaná prahová lišta zvyšuje ochranu proti stříkající vodě, profil na podlaze funguje jako přehrada. Pokud se rozhodnete pro bezbariérový sprchový kout, budete těžit z neomezeného komfortu vstupu, snadného čištění a elegantního vzhledu. Při chybějící bariéře nebo prahové liště může voda snadněji pronikat ven. Speciální vodorovná těsnící lišta s okapničkou, která je součástí dodávky, zajišťuje uspokojivou ochranu proti stříkající vodě v bezbariérových sprchových koutech.

Množství odpadní vody ve sprchovém koutů závisí na použité armatuře, např. ruční sprcha, hlavová sprcha, sprchový panel nebo deštník různých velikostí. Je důležité, aby odtok mohl odvádět množství vody vytvořené armaturou. 
Odtoky od Kermi mají různý výkon odtoku díky stavební výšce, geometrii a průměru.
LINE E70 24 l/min
LINE DN50 svislý 66 l/min
LINE DN50 vodorovný 48 l/min
LINE DN40 vodorovný 30 l/min
POINT E65 30 l/min
POINT E90 48 l/min
POINT DN50 svislý 60 l/min
POINT DN50 vodorovný 48 l/min
POINT DN40 vodorovný 32,4 l/min

Kermi Duschkabinen mit geprüfter Qualität

Sprchové kouty Kermi představují ověřenou kvalitu. Značka CE potvrzuje, že sprchové kouty Kermi odpovídají platným právním předpisům EU a zajišťuje komplexní a spolehlivou kvalitu produktu v souladu s EN 14428. Označení CE provádí vždy sama společnost a je založeno na prohlášení o vlastnostech. Označení CE musí být umístěno na všech výrobcích a všech etiketách obalů v souladu s evropskými směrnicemi. Značkou CE dává Kermi svým zákazníkům jistotu, že sprchové kouty Kermi jsou všestranně vysoce kvalitní a odolné výrobky.

 P 

Drobné nedostatky ve vrstvě zrcadla, mohou nastat v důsledku výrobního procesu a nejsou považovány za důvod pro reklamaci.

V Německu norma DIN 18040-2 stanovuje, jaké požadavky musí být splněny, aby byla koupelna oficiálně považována za bezbariérovou. Realizace bezbariérového sprchového prostoru vyžaduje, aby byl ve stejné úrovni jako podlaha sousední sanitární místnosti a aby nebyl snížen o více než 2 cm. Podlahové krytiny musí být protiskluzové podle zkušební skupiny GUV-I 8527 B. Dalším hlavním kritériem je rozložení místnosti, které umožňuje dostatečnou volnost pohybu a nabízí prostor pro pomůcky pro chůzi, invalidní vozíky a pečovatele. Například osoba s chodítkem potřebuje pohybovou plochu 1,20 m x 1,20 m, osoba s invalidním vozíkem  1,50 mx 1,50 m. Systémové desky Kermi splňují všechny tyto požadavky při správné montáži a výběru vhodné desky.

Kolik prostoru je zapotřebí pro sprchování a který vstup je považován za pohodlný, se liší od člověka k člověku a závisí na osobní fyziognomii, fyzických potřebách nebo individuálních nápadech. V neposlední řadě hraje důležitou roli také půdorys koupelny, protože určuje, jaký typ sprchového koutu lze vůbec realizovat. Předchozí podrobná konzultace s odborným prodejcem je proto velmi důležitá pro určení ideálního sprchového koutu. Díky enormně široké škále různých provedení a velikostí nabízí Kermi to správné sprchové řešení pro každéh

 S 

Systémové desky Kermi lze k dosažení konkrétního rozměru řezat všemi běžnými nástroji, jako je např. kotoučová pila. Desky lze tak individuálně přizpůsobit stavební situaci. Řezáním desky na požadovanou velikost se tloušťka desky na straně řezu zmenší, tzn. výsledný rozdíl musí být vyrovnán na místě při obkládání lepidlem na obklady. Minimální rozměry, na které lze příslušné desky řezat bez ztráty záruky, najdete v našich podkladech.

Pro bezpečný odtok vody musí být podlaha vždy vyspádovaná. Pokud je spádování nedostatečné nebo zcela chybí, může se na povrchu dlažby tvořit vrstva vody nebo kaluže. 
V odborné literatuře se doporučuje minimální spádování 0,5–1,5%. Aby se však dosáhlo požadované výšky hladiny vody 20 mm nad kanálovou mřížkou podle DIN EN 1253 a výsledné maximální hodnoty odtoku bez úniku vody do sousedních koupelen a obytných prostor, doporučuje se nainstalovat sprchový žlab na stěnu se sklonem podlahy 2 % ke zdi. 

Dilatační spára vyplněná elastickým materiálem.

Při výběru správného sprchového koutu Kermi je důležité pečlivě analyzovat stavební situaci na místě. Dostupný prostor a stavební podmínky určují, které modely lze realizovat. Zvláštnosti jako zkosení střechy v podkroví, přizdívky, listely nebo hrany omezují výběr sériových modelů. Společnost Kermi má jedinečnou řadu modelů a variant a nabízí správné řešení pro každou stavební situaci.

 T 

Kermi systémové desky s žlábkem nebo bodovým odtokem jsou k dispozici v různých výškách a rozměrech. V závislosti na instalační situaci a konkrétních požadavcích nabízí Kermi možnost instalace klasických systémových desek nebo extra plochých desek (instalační výška min. 65 mm). Instalační výška není závislá na výšce desky, ale na výšce odtoku (odpadu). Díky nízké instalační výšce jsou všechny odtoky systému Kermi ideální jak pro nové budovy, tak i pro  rekonstrukce. Na výběr jsou různé varianty pro svislé (instalační výška min. 40 mm) a vodorovné provedení (instalační výška min. 97 mm).
 

TÜV-geprüfte Duschkabinen von Kermi

Sprchové kouty Kermi byly testovány TÜV na stabilitu, vodotěsnost a snadnou péči. Toto je dobrovolný test nezávislého institutu. Sprchový kout Kermi musí projít náročnými testy. Sklo musí odolat nárazům těžkých rozkývaných pytlů s pískem bez prasknutí a vypadnutí z rámu. Dveře se při zkoušce odolnosti otvírají a znovu zavírají, aby byla zaručena nosnost. Test stříkající vody zajišťuje, že sprchový kout Kemi je dostatečně těsný.

 V 

Sprchové kouty Kermi lze instalovat na systémové desky Kermi i na všechny běžné sprchové vaničky. Kermi má v programu různé standardní výšky. Pro montáž na systémové desky Kermi doporučujeme výšku od 2000mm. Jsou možné atypické výšky do maximální stavební výšky 2200mm.

Pokud je zápachový uzávěr naplněn vodou, chrání před unikajícími plyny z kanalizace DIN 1986-100 specifikuje výšku vodního uzávěru pro všechny zápachové uzávěry 50 mm (DIN 1986-100). Pokud je hladina vody nižší, musí být zkontrolována a schválena příslušnými úřady. Systémové desky Kermi zajišťují, že výška vodního uzávěru je vždy dostatečná.

 X 

Polystyrol-Extrudovaná pěna (XPS) je tvrzená izolace z Polystyrou z uzavřenou buněčnou strukturou. Polystyrolový granulát je napěněn do desek za přidávání oxidu uhličitého Díky extruzi je vytvořeno velké množství malých uzavřených buněk, které zajišťují vysokou mechanickou odolnost a vysokou odolnost proti vlhkosti. Zatížitelnost je pak ca 0,25 Newton / mm², tzn. ca 25 t / m².

 Z 
Schallschutz Kermi Duschplatz

Při sprchování může voda dopadající na podlahu způsobit zvuky, které se přenášejí jako hluk do sousedních místností. To může mít dopad na kvalitu bydlení. Při instalaci systémových desek Kermi  společně se zvukově izolační rohoží jsou splněny stavební předpisy podle DIN 4109 / VDI 4100 týkající se zvukové izolace. Rohože jsou k dispozici v tloušťkách 5 a 17 mm a jsou vždy pokládány v celé ploše spodní části sprchového prostoru. Rohože lze také řezat nebo umístit vedle sebe. Pomocí tabulky od společnosti Kermi lze určit, která rohož je pro danou sprchovou situaci nutná, aby bylo možné splnit příslušnou specifikaci zvukové izolace.