inside

FAQ - Často kladené otázky

Klikněte zde pro naši online pracovní nabídku, kde můžete přímo vyplnit dotazník. Online aplikace nahrazuje tradiční papírová portfolia aplikací Kermi. To umožňuje zpracovat aplikace rychle
a hladce a dát vám zpětnou vazbu co nejdříve.

Dále máte možnost zajít přímo na personální oddělení firmy v náborové dny:
úterý a čtvrtek od 08:00 – 10:00 hod.

Uchazeč o místo: Můžete se přihlásit do evidence uchazečů – online nebo osobně na personálním oddělení.

Vyplňte dotazník, přiložte strukturovaný životopis, průvodní dopis a doklady o ukončení studia a záznamy o Vaší dosavadní praxi.

Zde můžete nahrát buď celou složku Vašich dokumentů, nebo jen samostatné dokumenty. Jsou možné následující formáty souborů: Word (doc, docx), PDF, JPG, PNG, GIF.

Dokument nesmí přesáhnout velikost 7 MB. Prosím, nepoužívejte dokumenty, které jsou chráněny heslem.

Na našich webových stránkách můžete přímo vyplnit dotazník na brigádu nebo ho můžete přijít osobně vyplnit na personální oddělení.

Jedná se o brigádu v době letních prázdnin (červenec, srpen) za účelem zastupování našich zaměstnanců a zaměstnankyň v době dovolených.

Žádosti o brigádu můžete přinést osobně nebo vyplnit na webu už začátkem daného roku.

 

Praxe v průběhu školního roku v rámci odborného výcviku – žádost předejte na personální oddělení nejpozději do konce června daného roku, resp. na konci předcházejícího školního roku.

14denní odborná praxe v rámci studia na střední škole – žádost podejte na začátku 2. pololetí školního roku.

Vysokoškoláci se zájmem o stáž žádají individuálně na personálním oddělení.

Adresa: Dukelská 1427, 349 01 Stříbro

Cca 400m za městem odbočíte doleva a po dalších 50 m dojedete k parkovišti Kermi s.r.o. nebo po dalších 50m dojedete až k bráně areálu Kermi s.r.o.

 

Orientační mapa příjezdu

Kontakt

Anna Messéan

HR Manager
Tel: +420 735 169 180
E-Mail: messean.anna@kermi.cz

Romana Presslová

Personální péče a nábor
Preventivní personální péče
Spolupráce se školami
Tel: +420 374 611 275
E-Mail: presslova.romana@kermi.cz

Věra Ulipová

Personální péče a nábor
Vzdělávání
Tel: +420 374 611 272
E-Mail: ulipova.vera@kermi.cz

Nikola Grešková

Personální péče a nábor
Brigády
Tel: +420 737 224 874
E-Mail: greskova.nikola@kermi.cz

Mzdová účtárna

Tel: 374 611 273 - 274