inside
Firemní politika
Luftaufnahme des Kermi Hauptsitzes in Plattling

Firemní politika Kvalita. Životní prostředí. Vyšší úspora. Bezpečnost práce.

Zavázáni na základě principu trvalé udržitelnosti.

Divize domovní techniky společnosti Arbonia AG řídí svou činnost podle principu trvalé udržitelnosti. Se svou angažovaností pro kvalitu, ekologii, energetickou účinnost a bezpečnost plní divize svou odpovědnost vůči různým zájmovým partnerům a optimalizuje předpoklady spokojenosti zákazníků a dlouhodobý hospodářský úspěch.

Kermi Nachhaltigkeitsprinzip & Ressourcenmanagement

Cílem

je vývoj produktů energeticky efektivních a šetrných vůči zdrojům jak při výrobě, tak i při pozdějším provozu. Usilujeme o nekompromisní zaměření na přání a potřeby našich zákazníků při vysokém stupni inovace a bezpečné úrovni kvality.

Kermi Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit und Energie

V našem systému řízení jsou odpovědnosti za kvalitu, životní prostředí, bezpečnost práce a energie

stanoveny konkrétně. Všichni zaměstnanci jsou spoluzodpovědní za realizaci a funkčnost našich produktů a efektivitu všech procesů. Proto je podporujeme prostřednictvím zodpovědných úkolů a cíleně podporujeme povědomí o našich procesech, produktech a službách s ohledem na jejich bezpečnostní, ekologické, energetické a kvalitativní aspekty. Správného chování našich zaměstnanců dosahujeme zejména prostřednictvím vhodné úrovně informací, instrukcí a školení. Prostřednictvím cíleného osobního a odborného rozvoje usilujeme o týmového ducha napříč hierarchií společnosti, angažovanost, loajalitu a vynikající znalosti trhu, procesů a produktů.

Naše produkty, výrobní procesy a pracovní postupy

utváříme tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví zaměstnanců, zákazníků a uživatelů, ani životní prostředí. Společně se správními orgány a krizovými organizacemi vytváříme koncepce, krizové plány a další opatření na ochranu zaměstnanců, veřejnosti a životního prostředí. Na zákonné požadavky pohlížíme jako na minimální požadavky.

Stanovením vhodných cílů a opatření

se zavazujeme k neustálému zlepšování naší výkonnosti a následně k účinnosti našeho systému řízení. U investic posuzujeme šetrné využití zdrojů. Pravidelně vyhodnocujeme dosažení cílů a zbytková rizika na základě ukazatelů v oblasti jakosti, zdraví, bezpečnosti, energie a ochrany životního prostředí. Chyby pro nás představují příležitost pro inovace a zlepšení. Všechny finanční a strukturální podmínky nezbytné pro realizaci jsou plněny. Ve stanovených časových intervalech provádíme jak interní, tak i externí audity, měření a ověřování.

 

Z hlediska integrovaného systému

řízení zdrojů průběžně evidujeme a analyzujeme naše toky materiálu. Na tomto základě přijímáme průběžně opatření ke zvýšení materiálové efektivity a stupně recyklace a ke snížení množství odpadu. Odpady jsou likvidovány v souladu s koncepcí likvidace odpadů.

Další informace