Kermi x-net connect: mehr Effizienz für die Heizung

x-net® connect Podlahové vytápění odpovídající EnEV v chodbě bytu

Dva problémy – jedno řešení: x-net connect

Problém 1: odevzdání tepla přívodů.

Přívody z rozdělovače podlahového vytápění do pokojového prostoru jsou až dosud obvykle zanořeny do potěru. I když jsou tyto přívody opatřeny tepelnou izolací, předávají teplo potěru v průchozí místnosti (zpravidla chodba bytu). Průchozí prostor je tedy vytápěn vždy, když je aktivní podlahové vytápění – zcela nezávisle na potřebě. V případě typického umístění rozdělovače v chodbě bytu to mívá za následek nadměrné teplo v místnosti.

Řešení 1: x-net connect snižuje množství odevzdaného tepla procházejícími přívody výrazně účinněji, než je tomu možné u konvenčních tepelně izolovaných přívodů zanořených do potěru.

Problém 2: chybějící instalační plocha pro regulovatelný topný okruh v průchozí místnosti. 

Jestliže je rozdělovač podlahového vytápění instalován v průchozí místnosti a současně má tento prostor příliš malou podlahovou plochu, zůstává často příliš málo místa (nebo žádné místo) na instalaci vlastního topného okruhu v průchozí místnosti.

Řešení 2: x-net connect udržuje instalační plochu v průchozí místnosti volnou pro celoplošné vytvoření samostatně regulovatelného topného okruhu.

Výhody x-net connect:

  • realizace kontrolovaného provozu v jednotlivých místnostech podle požadavků EnEV
  • tlumení kročejového hluku analogicky k EPS DES sg 30-2
  • použitelný pro různé x-net systémy
  • rychlé a spolehlivé ve zpracování
  • dovoluje absolutní pružnost co se týče vedení potrubí

Popis x-net connect:

Kermi x-net connect, spojovací systém pro průchozí přívody následujících systémů x-net:

  • x-net C11 Nopový systém
  • x-net C12 Tacker systém
  • x-net C16 clip systém
  • x-net C17 Klett systém

Hodnota tlumení kročejového hluku na masivním stropu je srovnatelná s EPS DES sg, což potvrzuje nezávislý zkušební institut. Izolační účinek je srovnatelný s 20 mm izolací trubek (WLG 035), pokud by takto izolovaná trubka byla zanořena do potěru. Tepelný odpor > 0,75 m2 W/K (dle normy DIN EN 1264) - údaje platí při dodržení montážního návodu

Popis systému

Se systémem Kermi x-net connect se průchozí přívodní vedení neosazují do potěru. Tento nový spojovací systém je vede od rozdělovače nejdříve do izolační úrovně pod potěrem a posléze až tam se zanořují do potěru, kde také mají odevzdávat teplo. Díky tomu vede x-net connect teplo cíleně pod potěrem, například v podlaze. Volitelný topný okruh se realizuje přes x-net connect pomocí trubek se suchým zipem. Vedle vysoké přídržné síly Klett spoje se suchým zipem nehrozí u tohoto upevnění trubek proražení průchozích přívodů upevňovacími prvky.

x-net connect vede probíhajícími přívody od rozdělovače do izolační úrovně pod potěrem a posléze až tam se zanořují do potěru, kde mají odevzdávat teplo.

Volitelný topný okruh se realizuje přes x-net connect pomocí Klett trubek se suchým zipem. Instalační systém podlahového vytápění stavebního typu A (mokrý potěr) umožňuje dle EnEv pro místnosti s užitkovou plochou více než 6 m² potřebný kontrolovatelný provoz v jednotlivých místností (například v chodbách bytů).

Obrázek rozložení tepla ukazuje výrazné rozdíly.

x-net connect vede teplo cíleně pod potěrem. Díky tomu nedochází k ohřátí místnosti odevzdání tepla procházejících přívodů v dané místnosti.

Kermi x-net connect: mehr Effizienz für die Heizung
Kermi x-net connect: mehr Effizienz für die Heizung

Izolační účinek

Vysoký izolační účinek směrem vzhůru

x-net connect přesvědčí svým vysokým izolačním účinkem. Ve srovnání by musel být konvekční rozvod trubek, ponořený do potěru, opatřen 200 mm silnou izolační hadicí (100% izolace) – tato podlahová konstrukce není ve stavební praxi realizovatelná.

Tlumení průchozích přívodů se „100% izolací“ (pouze teoreticky realizovatelná podlahová konstrukce).

Stejně vysoké odevzdávání tepla do prostoru (například 10 W/m²) při proudění průchozími přívody a jejich uložení do x-net connect (tepelně odděleno od potěru).

Tlumení kročejového hluku

Přesvědčivé tlumení kročejového hluku

Obě systémové vrstvy x-net connect společně mají stejný účinek tlumení kročejového hluku jako izolační deska typu EPS DES sg, pokud by byla vestavěna konvenčním způsobem pod potěr. Zlepšení nášlapu systému connect je v celém objemu zajištěno také i při úzkém uspořádání průchozích přívodních vedení.

Podrobné výsledky měření:

Změřena byla referenční plocha s kročejovou izolací EPS DES sg o tloušťce 30 mm ve srovnání se třemi plochami osazenými systémem x-net connect, se vzdáleností po 30 mm, 50 mm a 100 mm mezi trubkami svazku trubek průchozích přívodů. Vyhodnocené snížení kročejového hluku je u všech měřených staveb v rozmezí 28 dB až 30 dB.

Promyšlené řešení detailů vhodné k instalaci pro maximální zajištění před nežádoucím přenosem hluku.

1. x-net izolační okrajové pásy a x-net těsnící lepící pásy

2. x-net lepící pásy na ochranu trubek a k utěsnění průchodek trubek

3. x-net connect cover s tlumením kročejového hluku a celoplošným přilepením průchodek potrubí

4. x-net dilatační profil

 

Kermi x-net connect – video k montáži

Místní servisní služby a odborní partneři

Vyhledejte odborného partnera ve svém okolí.