Připojovací a ventilová technika

Středové připojení. Náskok při plánování, montáži i financování.

Díky shodnému připojovacímu rozměru u všech provedení lze typ otopného tělesa ještě libovolně stanovit i po instalaci potrubí. Rovněž stavební délku a výšku lze zvolit dodatečně. K tomu lze navíc počítat i s možností 2-stupňové montáže, která šetří čas i náklady. Kompletní instalaci potrubí a zkoušku systému lze provést i bez otopných těles. S jasným oddělením pokládky potrubí a finální montáže. Každé otopné těleso se musí montovat pouze jednou – zcela na závěr. Díky tomu nehrozí riziko poškození otopného tělesa v době montáže, ale také ve fázi montáže není nutné předfinancování.

Zeichnung Ventiltechnik Kermi Heizwand

Pokročilá topná technika pro energetické úspory

Významné úspory energií může přinést optimální hydraulické vyvážení topného systému. Společnost Kermi používá u ventilových otopných těles novou regulační techniku s různými vložkami kv, které jsou již z výroby nastaveny dle výkonu otopného tělesa.

Ventily, které jsou dimenzovány na příliš vysoký hmotnostní průtok radiátorů, ztrácí svou regulační schopnost. Při poklesu pod nastavenou hodnotu teploty se ventil krátce otevře, teplota v místnosti rychle stoupne a překročí nastavenou teplotu, ventil se zavře. Termostatický ventil má už jen funkce Otevřít/zavřít. Jinak je tomu u termostatických ventilů s ventilovými vložkami Kermi. U nich je zaručeno, že do otopného tělesa se přivádí pouze takový hmotnostní průtok, který je nutný pro pokrytí potřeby tepla.

Díky různým hodnotám kv přizpůsobeným výkonu otopného tělesa je zaručena účinná regulační schopnost termostatického ventilu v celém rozmezí regulace. Ventilové otopné těleso Kermi poskytuje možnost optimální spodní připojení.

Ventilová technika Kermi

Ventilová otopná tělesa Kermi jsou z výroby vybavena nastavitelnou ventilovou vložkou, která je již nastavena dle tepelného výkonu tělesa. Se sériově montovanými ventilovými vložkami je možných 8 základních nastavení hodnoty kv a 7 mezinastavení. Kvůli konstantní přesnosti regulace v rámci celého výkonového rozmezí se u malých otopných těles používají vložky pro jemnou regulaci.

Nastavení z výroby

Při nastavení hodnoty kv ve výrobě se se používá 5 z 15 možných nastavení. Nastavení hodnoty kv je přizpůsobeno běžným topným systémům (např. v rodinných domcích a dvojdomcích) při diferenčním tlaku (Δp) 100 mbar.

Výhody nastavení ventilů z výroby

U budov do velikosti užitné plochy 1000 m² téměř ideální hydraulické vyrovnání (podle osvědčení Vyšší odborné školy Cáchy, Prof. Dr.-Ing. Rainer Hirschberg.)
KfW (úvěrový ústav pro rekonstrukce) to akceptuje v podmínkách poskytnutí úvěru až do velikosti užitné plochy 500 m² na jednu topnou větev zásobenou samostatným čerpadlem.

 • aplikace příznivějšího koeficientu pro hydraulické vyrovnání při energetickém hodnocení budov podle DIN EN 18599
 • kladné hodnocení při revizi topných zařízení a vytápěcích systémů podle DIN EN 15378, resp. DIN 4792
 • splňuje podmínky pro aktuální úvěrové programy
 • úspora času pro projektanty a techniky díky
  - menší náročnosti projektování
  - menší náročnosti nastavování v místě instalace
 • přímý pozitivní účinek na energetický štítek budovy
 • úspora energie až 6 % oproti systémům, které nejsou hydraulicky vyrovnány; navíc až 20% úspora elektřiny pro oběhové čerpadlo
Kermi Anschluss- und Ventiltechnik - Hydraulischer Abgleich

Parametry a výhody ventilů Kermi

 

 • trvale otevíraná regulační přepážka a díky tomu možnost plynulého nastavení
  Výhody:
  - možnost přesnějšího přizpůsobení
  - snadnější čištění (vyplachování) vložek
  - menší náchylnost k závadám
 • dvě různé velikosti ventilů
  Výhoda:
  vyšší přesnost regulace i u malých otopných těles
 • barevné označení ventilů – podle hodnoty kv
  Výhoda:
  - hodnotu kv lze ihned rozpoznat
  - náhradní díl (dodává se vždy ventil s maximálním průtokem) lze snadno nastavit
 • certifikace podle EN 215 (registrační číslo 6T0002 + 6T0006)

 

 

 

Ideální hydraulické vyvážení

Podle studie Vyšší odborné školy v Cáchách je nastavení termostatických ventilů ve výrobě prováděné společnosti Kermi u otopných soustav s vytápěnou plochou do 1 000 m² a rovnoběžnými rozvody tepla rovnocenné hydraulickému vyvážení a nejsou po něm již nutná další opatření.

Podrobné výzkumy prokázaly, že toto výrobní nastavení lze proto považovat za rovnocenné hydraulickému vyvážení, protože oproti ideálně hydraulicky vyrovnanému potrubnímu systému je zde spotřeba energie při předávání tepla vyšší pouze asi o 0,5 %, což je srovnatelné s běžnými nepřesnostmi při podrobném výpočtu a běžnými odchylkami při nastavení na místě.

Systémy vytápění, v nichž jsou instalována otopná tělesa s termostatickými ventily nastavenými z výroby, jsou proto z odborného hlediska při energetickém vyhodnocení (např. podle DIN V 18599) klasifikovány jako hydraulicky vyvážené.

Více informací k hydraulickému vyvážení