Hydraulické vyvážení

Hydraulické vyvážení potrubního vedení v budovách je ekonomická i ekologická nutnost. Proto jej rovněž vyžadují příslušné normy a předpisy DIN. Pouze otopné těleso, kterým proudí dostatečné množství teplé vody, může dávat potřebný topný výkon a tím splňovat potřeby zákazníků.

Co je to hydraulické vyvážení?

Pojmem hydraulická regulace se rozumí omezení objemového průtoku topné vody na hodnotu, která odpovídá tepelné potřebě jednotlivých radiátorů v soustavě. Dnešní běžný čerpadlový systém teplovodního vytápění by měl teplo rozvádět rovnoměrně v souladu s potřebou všech vytápěných místností. Takový rozvod tepla je předpokladem objemového průtoku vody, který se v rozvodech tepla rozloží podle topného výkonu.

Výhody hydraulického vyvážení:

  • Úspora energie (až 6 %)
  • Ochrana životního prostředí (CO2-úspora)
  • Komfort (žádné přetápění nebo nedostatečné vytápění, žádný hluk z otopných těles)
  • Plnění příslušných předpisů a jeho kontrola prostřednictvím dokumentace (např. energetický štítek, EN 15378, EN 18599)

Vyvážený vs. nevyvážený systém

Hydraulischer Abgleich - abgeglichenes System
Vyvážený systém
Hydraulischer Abgleich - nicht abgeglichenes System
Nevyvážený systém

Co se stane, pokud systém není hydraulicky vyvážený?

V takovém případě proudí otopnými tělesy, která jsou od topné centrály více vzdálena nebo mají méně příznivou polohu, pouze nedostatečné množství topné vody. V důsledku toho nejsou vzdálenější místnosti dostatečně vytápěny, popř. místnosti v blízkosti topné centrály jsou přetopeny. Za údajnou příčinu nedostatečného rozvodu tepla se často považují příliš slabá čerpadla, příliš nízké teploty přívodu nebo nedostatečný výkon zdroje tepla. Následkem je instalace příliš silného čerpadla, zvýšení teploty přívodu nebo změna nastavení regulace vytápění. Výsledkem je tak hlučnost proudění v otopné soustavě, přetopené místnosti a místnosti s nedostatečným vytápěním. Navíc je s tím spojena zvýšená spotřeba energie na zdroj a rozložení tepla.

Jak lze tento problém řešit?

Kermi Anschluss- und Ventiltechnik - Hydraulischer Abgleich

Tento problém lze řešit s optimální spotřebou energie pouze hydraulickým vyvážením, např. nastavením správných hodnot kv, které umožní přibližně stejný odpor u všech radiátorů v topném systému.

Podle studie Vyšší odborné školy v Cáchách je přednastavení termostatických ventilů ve výrobě prováděné společností Kermi u otopných soustav s vytápěnou plochou do 1.000 m² a rovnoběžnými rozvody tepla rovnocenné hydraulickému vyvážení a nejsou po něm již nutná další opatření.

Připojovací a ventilová technika

Kermi ventilový rádce